కనకధారా స్తోత్రం/Kanakadhara Stotram !!


కనకధారా స్తోత్రం/Kanakadhara Stotram !! వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలమ్ | అమందానందసందోహం బంధురం సింధురాననం || అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ […]

Read Article →

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्/ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం/DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM !!


द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM !! सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् । उज्जयिन्यां महाकालम् ॐकारेत्वमामलेश्वरम् ॥ पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् । सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ […]

Read Article →

संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्/సంకష్టనాశన గణేశ స్తోత్రం/Sankatanasana ganesha stotram !!


సంకష్టనాశన గణేశ స్తోత్రం నారద ఉవాచ : ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ | భక్తావాసం స్మరేనిత్యం ఆయుష్కామార్థసిద్ధయే || 1 || ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ | తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || 2 […]

Read Article →

श्री अंजनेया दण्डकम/శ్రీ ఆంజనేయ దండకం/Sri Anjaneya Dandakam !!


श्री अंजनेया दण्डकम ! శ్రీ ఆంజనేయ దండకం ! Sri Anjaneya Dandakam ! श्री आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्ति प्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे वालगात्रं भजेहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं […]

Read Article →

Dates/स्वास्थ्यवर्धक खजूर और11औषधि प्रयोग !!


  स्वास्थ्यवर्धक खजूर/Dates खजूर मधुर, शीतल, पौष्टिक व सेवन करने के बाद तुरंत शक्ति-स्फूर्ति देनेवाला है | यह रक्त, मांस व वीर्य की वृद्धि करता है | ह्रदय व मस्तिष्क […]

Read Article →